Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre Fuarı İronic Fonksiyonlar İronic Nedir Muayeneler Sorgular

Parametrik

200' den fazla altyapı tablosuyla size esneklik ve dinamizm kazandırır. İsteklerinize ve beklentilerinize göre şekil alabilir.

Sorgulayıcı

100’den fazla sorgu sayfasıyla bir çok sorunuza yanıt verebilir. Tüm raporları grafik arayüzleriyle destekler. Grafik raporlar ile anlaşılırlığı kolaylaştırır.

Güvenli

SecurePASS ile birlikte gelir. Kullanıcı ve profil bazında yetkilendirme yapabilirsiniz.

İSGPro Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Otomasyon Sistemi

ISGPro, çalışanlardan gelen verilerin işlenerek ve değerlendirilerek çıkan sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınmasını, iyileştirmelerin yapılmasını sağlayarak iş süreçlerinin akışı ve kontrolünü kolaylaştırır. Risk değerlendirme, olay bildirim, eğitim ve denetim takipleri gibi işlevlsel modülleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanlarına süreci değerlendirmeleri için, analiz edilebilir, yönetilebilir ve işlenebilir sonuçlar sunar.

Risk, Çevre-Etki Analizi

 • Mekan, İş, Personel Bazında Analiz
 • Dinamik Formül Tanımlama
 • Geçmiş Analizlerin Loglanması
 • Diğer Modüller ile Entegrasyon
 • Mail İle Hatırlatma

Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler (DÖF) Takibi

 • DÖF Takvimi
 • DÖF Kapatma Kontrolleri
 • Döküman Yönetimi Modülü ile Entegrasyon
 • Mail ile Hatırlatma

Endüstriyel Hijyen Ölçümleri

 • Ölçüm Planları Oluşturma
 • Ölçüm Özet Raporları
 • Mekan Bazlı Limit Ataması
 • Döküman Yönetimi Modülü ile Entegrasyon
 • Mail ile Hatırlatma

Döküman Yönetimi

 • Merkezi Döküman Yönetimi
 • Döküman Revizyon(Log) Kaydı
 • Arama Mootoru
 • Mail Hatırlatma

İş Kazası - Olay Bildirim, Takip ve Raporlama

 • Anonim Bildirim İmkanı
 • Bildirim Değerlendirme
 • Dinamik Sınırlama
 • İlgili Formları Otomatik Üretme
 • Mail ile Hatırlatma
 • Döküman Yönetimi Modülü ile Entegrasyon

İzleme ve Ölçme

 • Periyodik Plan Oluşturma
 • Periyodik Kontrol Oluşturma
 • Döküman Yönetimi Modülü ile Entegrasyon
 • Mail ile Hatırlatma

Mevzuat Yönetimi

 • Dinamik Mevzuat Tanımlama
 • Mevzuat Uygunluk Analizi
 • Mevzuat Değişikliklerini Mail ile Bildirme
 • Diğer Modüller ile Entegrasyon

İzne Bağlı İş Takibi

 • Dinamik İş Sınıfı ve Kontrol Soruları
 • Dinamik Kontrol Listeleri
 • Dinamik Pauanlama Değerlendirme
 • Döküman Yönetimi ile Entegrasyon
 • Mail ile Hatırlatma

Eğitim - Denetim Takibi

 • Eğitim-Denetim Planı Oluşturma
 • Eğitim-Denetim Sonucu Değerlendirme
 • Çalışan Eğitim Talepleri
 • Dinamik Eğitim Katılımcı Kriterleri
 • Mail ile Hatırlatma

Diğer Modüller

 • Acil Durum Yönetimi
 • Taşeron Takibi
 • Kalibrasyon Tabiki
 • Amaç ve Hedefler
 • İletişim(Dilek, Şikayet ve Öneri Bildirimi)
 • Sorgular, Raporlar, Grafikler ve İstatistikler
 • Yetkilendirme
 • Dinamik ve güçlü yapısı ile sektör bağımsız
 • Rehber niteliğinde kimyasal yönetimi
 • Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve onay akışlarının elektronik ortamda kolayca
 • izlenmesi
 • Elektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman
 • tasarrufu
 • T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi
 • Çoklu lokasyon desteği ile merkezi yönetim
 • Hiçbir riski gözden kaçırmayan gelişmiş “Risk Değerlendirme Modülü”
 • Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi
 • Gelişmiş, esnek sorgu modülü ile istatistikler ve raporlar
 • Portal niteliğinde tasarım, etkileşimli ana sayfa ve modül kısayolları ile asistan bir uygulama
 • Anasayfa hatırlatmaları, mail ve sms bildirimleri ile sürekli canlı
 • Grafik raporlar ve ofis uygulamalarına veri transferi
 • Kullanıcı Dostu ve hızlı arayüzleri ile zaman kaybetmeden işlemleri yapabilme
 • Güçlü yetkilendirme altyapısı SecurePass ile entegre
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları (SAP, Oracle, MS SqlServer ortamları) ile entegre
 • MS Sql Server ve Oracle desteği
Pfrizer

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre Fuarı

Akademedya Yazılım olarak, 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul - Haliç Kongre & Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek 19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRE FUAR ına;

- IRONIC İşyeri Sağlık Birimi Otomasyonu
- İSGPro Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Otomasyonu

paket yazılımlarımızı tanıtmak üzere; B 125 numaralı standta katılıyoruz.

Standımızda sizleri de görmekten mutluluk duyacağız.

Size Ulaşalım!

akademedya yazılım
 • Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı 41275 Başiskele İzmit / KOCAELİ
 • (0 262) 341 39 59